elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

Rekrutacja do klasy I SP

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

 

Postępowanie rekrutacyjne

02-31.03.2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).

01-07.04. 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

08.04. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Art. 158 UPO

do 16.04. 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

17.04. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

do 24.04. 2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej (7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy). Art. 158 ust. 6 UPO

do 30.04. 2020

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną (5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). Art. 158 ust. 7 UPO

do 11.05. 2020

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). Art. 158 ust. 8 UPO

do 19.05. 2020

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania). Art. 158 ust. 9 UPO

Na rozstrzygnięcie dyr. służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Postępowanie uzupełniające

04-08.05. 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).

11-12.05. 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

13.05. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 19.05. 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20.05. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Procedura odwoławcza

do 28.05. 2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej (7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy).

do 03.06. 2020

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną (5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie).

do 15.06. 2020

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej  (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia).

do 23.06. 2020

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania).

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 31.01.2019
Lista załączników: 7
Liczba wyświetleń: 530
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
01.02.2020
07:39:01
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
30.01.2020
22:27:12
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
30.01.2020
22:19:40
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
30.01.2020
22:18:09
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
30.01.2020
22:01:22
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
30.01.2020
21:59:20
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
15.04.2019
07:18:03
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
11:29:33
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
11:29:11
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
10:44:59
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
09:57:45
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
09:56:56
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
09:44:18
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
09:42:55
edycja
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP
31.01.2019
09:41:53
dodanie
Administrator
Rekrutacja do klasy I SP