elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

 

Postępowanie rekrutacyjne

od 03.02.2020

Wydawanie rodzicom deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

do 21.02. 2020

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub /szkole (druk do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły (7 dni przed rekrutacją). Art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe (dalej UPO)

do 27.02. 2020

Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu.

02-31.03. 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).

01-07.04. 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

08.04. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Art. 158 UPO

do 16.04. 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

17.04. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

do 24.04. 2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy). Art. 158 ust. 6 UPO

do 30.04. 2020

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną (5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). Art. 158 ust. 7 UPO

do 11.05. 2020

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). Art. 158 ust. 8 UPO

do 19.05. 2020

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania). Art. 158 ust. 9 UPO

Na rozstrzygnięcie dyr. służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Postępowanie uzupełniające

04-08.05. 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).

11-12.05. 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

13.05. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 19.05. 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20.05. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Procedura odwoławcza

do 28.05. 2020
Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy).

do 03.06. 2020
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną (5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie).

do 15.06. 2020
Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia).

do 23.06. 2020
Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi (7 dni od dnia otrzymania odwołania).

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 31.01.2019
Lista załączników: 4
Liczba wyświetleń: 389
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
01.02.2020
07:46:36
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
22:26:20
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
22:23:04
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
22:20:53
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
22:20:26
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
21:50:55
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
21:47:17
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
21:09:00
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
30.01.2020
21:07:21
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
15.04.2019
07:17:32
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
31.01.2019
10:16:39
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
31.01.2019
10:16:14
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
31.01.2019
10:00:42
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
31.01.2019
09:38:49
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
31.01.2019
09:37:15
edycja
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
31.01.2019
09:36:22
dodanie
Administrator
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego