elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

Notatka słuzbowa z zapytania ofertowego ORLIK

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zamówień publicznych

 

 

Notatka służbowa
z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

1.     W celu udzielenia zamówienia: Oferta na czyszczenie, konserwację, naprawę nawierzchni, uzupełnienie granulatu na boisku „ORLIK” - poprzez oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych, szczotkowanie „twarde” w celu podniesienia włókien, szczotkowanie miękkie, dosiewanie granulatu, klejenie drobnych uszkodzeń. Czyszczenie boiska wykonanego z powierzchni poliuretanowej.

Przeprowadzono rozeznanie cen wykonawców poprzez przekazane w dniu 11.06.2019 r.
w następujący sposób Zapytanie ofertowe:

·           Za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieszczenia zapytania ofertowego
na stronie BIP Szkoły:

 2. Do dnia 21.06.2019 r. do godziny 16.00 uzyskano poniżej wskazane oferty:

 GRANITSPORT
Marcin Mazur
ul. Brązowa ¾
70-781 Szczecin

 3. Zamówienie proponuje się udzielić (powierzyć) powyższemu wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę  cenową.

 

 Goleniów, dnia 24 czerwca 2019 r.
Katarzyna Łabęcka
……………………………………
/podpis pracownika sporządzającego

 

 Opinia służb finansowych Szkoły co do możliwości sfinansowania zamówienia za cenę wskazaną  w pkt 3. notatki służbowej:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………
/data, podpis uprawnionego pracownika/

 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udzielenie zamówienia wybranemu wykonawcy:

 

...............................................................................................
/data i podpis Dyrektora Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby/

Informacje o artykule

Data utworzenia: 25.06.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 66
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
01.08.2019
19:13:30
edycja
Administrator
Notatka słuzbowa z zapytania ofertowego ORLIK
25.06.2019
19:24:34
edycja
Administrator
Notatka słuzbowa z zapytania ofertowego ORLIK
25.06.2019
19:23:44
edycja
Administrator
Notatka słuzbowa z zapytania ofertowego ORLIK
25.06.2019
19:18:06
dodanie
Administrator
Notatka słuzbowa z zapytania ofertowego ORLIK