elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego - artykuły biurowe i druki szkolne

 

 

Notatka służbowa

z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

 

1. W celu udzielenia zamówienia: na artykuły biurowe i druki szkolne -

przeprowadzono rozeznanie cen wykonawców poprzez przekazane w dniu 15.01.2020 r. zapytania ofertowego  w  sposób :

·         na piśmie oraz  za pośrednictwem  strony internetowej /BIP/

 

Do następujących wykonawców /pisemnie/:

1)     Nazwa: Smart Biuro, adres: ul. Szarych Szeregów 7a, 72-100 Goleniów

2)     Nazwa: P.H.U. Office-Land, adres: ul. Jesionowa 4, 72-200 Nowogard

3)     Nazwa: Partner PIK Sp. z o.o., adres: ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz

4)     Nazwa: P.H. ALFA, adres: ul. Kolejowa 37, 77-200 Miastko

5)     Nazwa: BIUROSERWIS, adres: I Brygady Legionów 6A, 72-100 Goleniów

 

 

 

2. Do dnia 04.02.2020 r.  uzyskano poniżej wskazane oferty:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto Uwagi
1 Smart Biuro ul. Szarych Szeregów 7a, 72-100 Goleniów Załącznik nr 1

207,01 zł – art. biurowe

143,98 zł – druki szk.

 
2 P.H.U. Office-Land ul. Jesionowa 4,72-200 Nowogard Załącznik nr 2

245,41 zł – art. biurowe

164,93 zł – druki szk.

 
3 Partner PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246,

85-766 Bydgoszcz

Załącznik nr 3

242,82 zł – art. biurowe

brak – druki szk.
oferty druków szkolnych nie dostarczono
4  P.H. ALFA ul. Kolejowa 37,

77-200 Miastko

Załącznik nr 4

233,47 zł – art. biurowe

187,90 zł – druki szk.

 
5 BIUROSERWIS ul.I Brygady Legionów 6A, 72-100 Goleniów Załącznik nr 5

207,79 zł – art. biurowe

164,48 zł – druki szk.

 

 

 

3. Zamówienie proponuje się udzielić  wykonawcy z poz. 1  na artykuły biurowe i druki szkolne powyższej tabeli, który zaproponował cenę najniższą.

 

 

 

Goleniów, dnia 07.02.2020 r.

 Małgorzata Maciejuniec
…………………………………………….
/podpis pracownika sporządzającego notatkę/

 

 

 

Opinia służ finansowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie co do możliwości sfinansowania zamówienia za cenę wskazaną w pkt 3. notatki służbowej:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………

/data, podpis uprawnionego pracownika/

 

 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udzielenie zamówienia wybranemu wykonawcy:

 

 

            ........................................................................................................................

/data i podpis Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie

  lub upoważnionej przez niego osoby/

Informacje o artykule

Data utworzenia: 12.02.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 30
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.02.2020
13:00:04
edycja
Administrator
Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego - artykuły biurowe i druki szkolne
12.02.2020
12:53:46
edycja
Administrator
Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego - artykuły biurowe i druki szkolne
12.02.2020
12:46:16
dodanie
Administrator
Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego - artykuły biurowe i druki szkolne