elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

informacja o wyborze dostawcy środków czystości w SP1

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych

 

Notatka służbowa

z przeprowadzonego zapytania ofertowego

1.     W celu udzielenia zamówienia pn.: „Dostawa środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie” przeprowadzono rozeznanie cen wykonawców poprzez przekazane w dniu 27.01.2020 r. w następujący sposób Zapytanie ofertowe:

·         za pośrednictwem strony internetowej (BIP)

 

2. Do dnia 03.02.2020 r. wpłynęła poniżej wskazana oferta:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Uwagi
1.
MERIDA Sp. z o.o

ul. Struga 44

70-784 Szczecin

 

 

 
 

3. Zamówienie proponuje się udzielić (powierzyć) powyższemu wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę cenową, która jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

Goleniów, dnia 04.02.2020 r.

……………………………………………….

                /podpis pracownika sporządzającego notatkę/

 

Opinia służb finansowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie co do możliwości sfinansowania zamówienia za cenę wskazaną  w pkt 3. notatki służbowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                       ……..……………………………………………..

      /data, podpis uprawnionego pracownika/

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udzielenie zamówienia wybranemu wykonawcy:

 

...............................................................................................

/data i podpis Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
lub upoważnionej przez niego osoby/

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 05.02.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 42
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.02.2020
12:59:35
edycja
Administrator
informacja o wyborze dostawcy środków czystości w SP1
05.02.2020
15:35:43
edycja
Administrator
informacja o wyborze dostawcy środków czystości w SP1
05.02.2020
15:32:54
dodanie
Administrator
informacja o wyborze dostawcy środków czystości w SP1